top of page
  • Anders R Marklund

Acess Bars

Jag ska försöka förklara vad Acess bars är.

Acess bars är en sorts handpåläggning där man jobbar med ett 32punkts program.

Punkter mestadels på båda sidor om huvudet.

Ja och vad händer då?

Jo när man berör dessa punkter och tar energi utifrån genom min kropp och ut genom finger topparna vidare in i huvudet på klienten genom dess kropp,och återresa igen.

Jag brukar förklara enkelt så här.

Klienten är skriven jag är bitter och borrmaskin en är kraften utifrån .

Detta skapar ett energi flöde och resultatet blir att man tex tar bort låsningar i kroppen som ingen har rätt sig på tidigare.

Om resultatet blir samma på alla klienter så är svaret nej

För jag vet inte vad varje individ sitter på för låsning eller problem i kroppen.

Det är även därför som jag använder namnet Alternativ behandling

För den ena behandlingen är inte den andra lik.

Men allt inom mitt gebit handlar om som alltid att man måste vilja gå utanför "boxen".

Nu skapade jag ännu mer funderingar till vad jag gör eller hur?

Senaste inlägg

Visa alla

Jag blev inbjuden till en vårdagjämningen cermoni i Järna. Vi var samlade ca 12 personer runt lägerelden. Det var ett intressant möte vid elden. Man kunde hitta sitt inre lugn hos sig själv för att mö

bottom of page