top of page
  • Anders R Marklund

Acess Bars

Jag ska försöka förklara vad Acess bars är.

Acess bars är en sorts handpåläggning där man jobbar med ett 32punkts program.

Punkter mestadels på båda sidor om huvudet.

Ja och vad händer då?

Jo när man berör dessa punkter och tar energi utifrån genom min kropp och ut genom finger topparna vidare in i huvudet på klienten genom dess kropp,och återresa igen.

Jag brukar förklara enkelt så här.

Klienten är skriven jag är bitter och borrmaskin en är kraften utifrån .

Detta skapar ett energi flöde och resultatet blir att man tex tar bort låsningar i kroppen som ingen har rätt sig på tidigare.

Om resultatet blir samma på alla klienter så är svaret nej

För jag vet inte vad varje individ sitter på för låsning eller problem i kroppen.

Det är även därför som jag använder namnet Alternativ behandling

För den ena behandlingen är inte den andra lik.

Men allt inom mitt gebit handlar om som alltid att man måste vilja gå utanför "boxen".

Nu skapade jag ännu mer funderingar till vad jag gör eller hur?

Senaste inlägg

Visa alla

Ja utvecklingen går stadigt framåt. Min inre resa har gjort att jag kan hantera energi sändning på distans på ett mycket mer raffinerat sätt. Med goda resultat på klienten i andra änden. Men det är so

Jag har på min resa fått till mig olika verktyg Som jag brukar säga att jag får till mig puzzelbitar för att komma vidare. Det nu senaste är att jag har accepterat att jag kan skicka energi på distans

Nu med facit i hand måste jag erkänna att jag besitter gåvan att kunna skicka energi och medicinsk läkningsmetod på distans med påverkbart resultat. Med det menar jag att klienterna har vid olika till

bottom of page