top of page
  • Anders R Marklund

Trumresa

Jag har kompletterat med nytt redskap i familjen trumresor.

Det här är en trumma med mitt kraft djur på.

Vart den resan bär av är det ju ingen som vet.


Senaste inlägg

Visa alla

Jag blev inbjuden till en vårdagjämningen cermoni i Järna. Vi var samlade ca 12 personer runt lägerelden. Det var ett intressant möte vid elden. Man kunde hitta sitt inre lugn hos sig själv för att mö

bottom of page