top of page
  • Anders R Marklund

Trumresa

Jag har kompletterat med nytt redskap i familjen trumresor.

Det här är en trumma med mitt kraft djur på.

Vart den resan bär av är det ju ingen som vet.


Senaste inlägg

Visa alla

Nu med facit i hand måste jag erkänna att jag besitter gåvan att kunna skicka energi och medicinsk läkningsmetod på distans med påverkbart resultat. Med det menar jag att klienterna har vid olika till

Jag arbetar ju med energier och olika flöden. Får ibland kommentarer som att man måste tro på vad du gör för att kunna ta det till sig och ha nytta av det. Men på det påståendet måste jag svara efter

bottom of page