top of page
  • Anders R Marklund

Acess Bars

Jag blev kontaktad av en klient som hade en blockering som den uttryckte sig.

Jag gjorde en första behandling och blev då in förstådd med vad blockeringen bestod i.

Men vid första behandlingen kunde jag bara konstatera vad som behöver göras och förarbete inför framtiden

Jag sa till klienten vi avaktar 30 dgr innan vi bokar en ny behandling.

Behandling nummer två la jag upp en plan med först en trumresa(astralresa) för att få fram klientens kraftdjur.

Nästa steg vid behandling nummer två, healing och acess bars.

Det slutgiltiga resultatet efter behandlingen var att klienten kommenterade att nu kan jag andas äntligen.

Ja vad säger man...

Om man vill gå utanför "boxen"


Senaste inlägg

Visa alla

Jag blev inbjuden till en vårdagjämningen cermoni i Järna. Vi var samlade ca 12 personer runt lägerelden. Det var ett intressant möte vid elden. Man kunde hitta sitt inre lugn hos sig själv för att mö

bottom of page