top of page
  • Anders R Marklund

Acess Bars

På mina resa i Norrland så gjorde jag två Acess Bars behandlingar på två personer.

Den första klienten upplevde mycket fick kontakt med sitt inre barn.

Och upplevde att ett trauma sen liten togs bort

En sorts blockering som fanns sen en var liten.

Intressant företeelse vad en del saker kan ådskakommas med energi.

Den andra klienten fick en helt annan upplevelse.

Men kände även här att energin gick igenom kroppen och att det blev en förändring efteråt.

Samt efter uppföljning som jag alltid gör tre dagar efteråt.

För att kunna sammanfatta vad som har hänt.

Jag brukar alltid följa upp med att klienten räknar tre dgr innan och tre dgr efter.

För att kunna jämföra resultatet på behandlingen.

Senaste inlägg

Visa alla

Jag blev inbjuden till en vårdagjämningen cermoni i Järna. Vi var samlade ca 12 personer runt lägerelden. Det var ett intressant möte vid elden. Man kunde hitta sitt inre lugn hos sig själv för att mö

bottom of page