top of page
  • Anders R Marklund

Om man vill gå utanför "boxen"

Ja som sagt jag jobbar med energier.

Acess bars en sorts healing med hjälp av ett antal punkter på huvudet.

Jag jobbar även med det mer svår förklarade.

Jag hämtar energier från marken eller berget.

Tex en bergklack med runskrift.

Och sist men inte minst.

Jag ordnar trumresor.

Jag trummar med min shamantrumma och klienten har då möjlighet till en mental resa.

Hur och vart man reser är upp till varje klient.


Senaste inlägg

Visa alla

Jag blev inbjuden till en vårdagjämningen cermoni i Järna. Vi var samlade ca 12 personer runt lägerelden. Det var ett intressant möte vid elden. Man kunde hitta sitt inre lugn hos sig själv för att mö

bottom of page