top of page
  • Anders R Marklund

Om man vill gå utanför "boxen"

Ja som sagt jag jobbar med energier.

Acess bars en sorts healing med hjälp av ett antal punkter på huvudet.

Jag jobbar även med det mer svår förklarade.

Jag hämtar energier från marken eller berget.

Tex en bergklack med runskrift.

Och sist men inte minst.

Jag ordnar trumresor.

Jag trummar med min shamantrumma och klienten har då möjlighet till en mental resa.

Hur och vart man reser är upp till varje klient.


Senaste inlägg

Visa alla

Nu med facit i hand måste jag erkänna att jag besitter gåvan att kunna skicka energi och medicinsk läkningsmetod på distans med påverkbart resultat. Med det menar jag att klienterna har vid olika till

Jag arbetar ju med energier och olika flöden. Får ibland kommentarer som att man måste tro på vad du gör för att kunna ta det till sig och ha nytta av det. Men på det påståendet måste jag svara efter

bottom of page