top of page
  • Anders R Marklund

Healing på distans.

Jag kommer att börja med distans healing.

Ett sätt att tex sända energi till vederbörande som har behov av det.

Kontakta mig för mer information om den här aktiviteten.

Bättre förklara för varje enskild.

Senaste inlägg

Visa alla

Nu med facit i hand måste jag erkänna att jag besitter gåvan att kunna skicka energi och medicinsk läkningsmetod på distans med påverkbart resultat. Med det menar jag att klienterna har vid olika till

Jag arbetar ju med energier och olika flöden. Får ibland kommentarer som att man måste tro på vad du gör för att kunna ta det till sig och ha nytta av det. Men på det påståendet måste jag svara efter

bottom of page