top of page
  • Anders R Marklund

Healing på distans.

Jag kommer att börja med distans healing.

Ett sätt att tex sända energi till vederbörande som har behov av det.

Kontakta mig för mer information om den här aktiviteten.

Bättre förklara för varje enskild.

Senaste inlägg

Visa alla

Jag blev inbjuden till en vårdagjämningen cermoni i Järna. Vi var samlade ca 12 personer runt lägerelden. Det var ett intressant möte vid elden. Man kunde hitta sitt inre lugn hos sig själv för att mö

bottom of page