top of page
  • Anders R Marklund

Brummare/Winare.

För den som har allt.

Med denna kan man locka fram lite smått o gott.

Men på eget ansvar.

Man måste kunna hantera det som ev kommer till en.


Senaste inlägg

Visa alla

Jag blev inbjuden till en vårdagjämningen cermoni i Järna. Vi var samlade ca 12 personer runt lägerelden. Det var ett intressant möte vid elden. Man kunde hitta sitt inre lugn hos sig själv för att mö

bottom of page